Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 25 mei

Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar.
Genesis 19 vers 26

In het Australische Sydney brak brand uit in een bus. De chauffeur stopte onmiddellijk. Het lukte hem met alle 22 passagiers het voertuig te verlaten. Eén van hen stormde echter nog een keer de brandende bus binnen om nog even uit te checken. Stel je voor dat hij een hogere ritprijs zou moeten betalen!

Twee engelen sleepten Lot met zijn vrouw en beide dochters de stad Sodom uit. God zou immers vuur en zwavel uit de hemel laten regenen over die goddeloze stad.

Op hun vlucht keek Lots vrouw om. Haar hart hing aan haar bezittingen. Haar huis en prachtige woninginrichting, al haar decomateriaal en kleren, haar geld, ja, alles wat zij bezat, ging in vlammen op.

Dat overkomt ieder die alleen maar aardse schatten heeft. Op Gods tijd zal de hele aarde brandend vergaan. Wie zich niet in geloof tot de Heere Jezus heeft gewend en Hem heeft gevraagd ook zijn of haar Redder te worden, wordt in het eeuwige vuur geworpen. – Arme, arme mensen! Rijk is hij die Christus als zijn Zaligmaker kent.

 

Het dagboek bestellen?