Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 24 mei

Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.
Spreuken 28 vers 13

‘Heel de wereld zegt het, iedereen doet het!’ Is dat de toetssteen van het kwade en het goede? Is de mening van de massa onze maatstaf? Dan zitten we wel fout. Om maar één voorbeeld te noemen: overspel wordt een avontuurtje genoemd. Maar God heeft Zijn mening over de trouw in het huwelijk niet aangepast.

Mensen verschuilen zich graag achter anderen. Als ze met de massa meedoen, denken ze onbewust dat, áls er een dag komt waarop ze rekenschap van hun daden moeten afleggen, ze dat samen met de massa kunnen doen. Dat is een misrekening. Ieder mens zal persoonlijk voor God verschijnen. We hoeven ons niet te verantwoorden voor wat anderen deden, maar voor wat we zélf deden.

Wie zijn zonden bedekt, heeft geen voorspoed. Dat wil zeggen: wie ze onder de tafel schuift, wie ze niet eerlijk voor God uitspreekt, wordt veroordeeld. Volkomen anders gaat het met hem die zijn zonden belijdt en nalaat. Zo iemand ontvangt barmhartigheid. Niet omdat hij beter is, maar juist omdat hij toegeeft dat hij níet beter is.

 

Het dagboek bestellen?