Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 25 augustus

Zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde. En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend.
Markus 15 vers 27 en 28

We lezen dat zo eenvoudig. Maar wat heeft dat voor de Heere Jezus betekend?

Hij was de Reine, de Zondeloze. Hij had nog nooit iets gedaan in onafhankelijkheid van Zijn God en Vader. Nooit had Hij in strijd met menselijke wetten gehandeld. En dan gekruisigd worden tussen twee misdadigers!

Ja, Hij hing zelfs in het midden alsof Hij de ergste was!

Als ons iets onterecht wordt verweten, staan we direct op onze achterste benen, hevig verontwaardigd en gegriefd door die valse beschuldiging. Terwijl we op dat éne punt dan misschien wel gelijk hebben, maar over het geheel helemaal niet zo onschuldig zijn.

De Heiland was volmaakt onschuldig. Hij aanvaardde deze intense belediging zwijgend. Hij liet Zich kruisigen te midden van boosdoeners. Hij deed dat om misdadigers zoals wij allemaal zijn, met God te kunnen verzoenen. Hij telde Zijn eigen eer niet, opdat God geëerd en wij verlost werden.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage