Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 24 november

Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?
Johannes 18 vers 11

Toen de bende soldaten en knechten van de overpriesters kwam om de Heere Jezus gevangen te nemen, waren de elven bij Hem. Petrus trok het zwaard en wilde zijn Meester verdedigen. Hij sloeg Malchus het oor af.

Op dat moment werd opnieuw de grootheid van de Heiland zichtbaar! Hij genas Malchus, één van Zijn vijanden. En Hij gebood Petrus het verzet te staken. Niet, omdat het zinloos was. Eén woord van de Heere Jezus was genoeg om allen ter aarde te laten neerstorten. Nee, Hij wilde Zijn Vader gehoorzaam zijn.

Hij zei tegen Zijn vurige aanhanger: ‘Je denkt toch niet dat Ik de drinkbeker die Mijn Vader Mij heeft aangereikt, zou weigeren? Je denkt toch niet dat het mogelijk is dat Ik Mijn Vader ongehoorzaam ben?’

Inderdaad, díe mogelijkheid bestond voor Hem niet. Hij was naar de aarde gekomen uit gehoorzaamheid. Hij zou gehoorzaam naar het kruis gaan. In volkomen onderworpenheid zou Hij de wil van Zijn Vader volbrengen. Wat is dat voor God kostbaar geweest!

 

Het dagboek bestellen?