Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 25 november

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.
Johannes 10 vers 27 tot en met 29

Een trein reed in de ochtendspits van Roosendaal naar Zwolle. Bij Rijen raakte de laatste wagon van de intercity los. De wagon kwam tot stilstand; de reizigers bleven ongedeerd. De machinist koppelde hem weer aan. De rit werd voortgezet.

God laat Zijn kinderen nooit los. Hij heeft beloofd hen veilig op hun eindbestemming te brengen; dat zal Hij ook doen. Zoals al vaak is gezegd: Hij heeft ons niet een kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. We zijn veilig in de sterke handen van de Heere Jezus en van God de Vader. Wie zou ons iets kunnen doen?

God had Zijn eigen Zoon voor ons over. En de Heere Jezus ging voor ons in de dood. Dan moeten we toch wel heel kostbaar in Hun oog zijn. Dat het zo is, begrijp ik niet. Maar ik weet dat het zo is. Daarom kan ik mij volkomen aan Hem toevertrouwen. Zijn liefde en macht zijn oneindig groot!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage