Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 24 februari

Met hatelijke woorden hebben zij mij omringd, ja, zij hebben mij zonder reden bestreden. Voor mijn liefde klagen zij mij aan, maar ik was steeds in gebed. Zij hebben kwaad over mij gebracht in plaats van goed, en haat in plaats van mijn liefde.
Psalm 109 vers 3 tot en met 5

Voor niemand geldt het meer dan voor de Heere Jezus: zonder reden is Hij bestreden. Hij heeft als de volmaakte Mens nooit enige aanleiding gegeven. Hij beantwoordde volledig aan de gedachten van God. Ongerechtigheid was Hem vreemd.

Ja, Hij bewees juist liefde. Hij zegende de mensen. Tallozen genas Hij van blindheid, van verlamming en andere ziekten. Boze geesten dreef Hij uit. Duizenden voedde Hij. Goed heeft Hij gedaan, kwaad werd Hem vergolden. Wat een teleurstelling is dat voor de Heiland, voor de Mens Jezus geweest! Hij zocht voor Zijn schepselen het goede, maar moest ondervinden dat zij alleen uit waren op Zijn dood.

Keerde Hij toen maar terug naar de hemel? Liet Hij hen, liet Hij ons toen maar aan ons lot over? Nee, gelukkig niet! Voor mensen zoals wij ging Hij naar het kruis en gaf Hij Zichzelf over in de dood.

 

Het dagboek bestellen?