Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 23 september

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
Openbaring 19 vers 7

Straks wordt die bruiloft gevierd. De Bruidegom is het Lam, de Heere Jezus. Zijn bruid is de gemeente, alle échte christenen. Het zal een hemels mooi feest zijn. We zullen genieten. Het is toch een geweldig voorrecht om bij de bruid van Gods Zoon te horen?! – We zullen misschien ook wel wat verbaasd zijn. Waarom?

Waarschijnlijk zullen we er mensen ontmoeten die we er niet hadden verwacht. Ze waren wel echt bekeerd, maar we hadden het niet gezien.

Mogelijk zullen er ook mensen ontbreken die we er wel hadden verwacht. Dat zijn misschien wel mensen die vooraan in de kerk zaten, maar bij wie het alleen maar de buitenkant was. Er was geen echte innerlijke omkeer tot God geweest.

Het meest zullen we ons misschien verwonderen dat we er zélf bij mogen zijn! Dan zullen we pas werkelijk begrijpen hoe verdorven we van nature waren. Het zal ons tot eeuwige verwondering en aanbidding leiden dat de Heere Jezus ons tóch heeft liefgehad!

 

Het dagboek bestellen?