Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 24 september

(…) en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou.
Kolosse 1 vers 20

Gods macht en wijsheid hebben bij de schepping van hemel en aarde op unieke wijze geschitterd. Het immens grote én het ingenieus kleine, dat laat ons versteld staan. De knapste koppen hebben nog steeds ontelbare vraagtekens over hoe het allemaal in elkaar steekt. Voor iedere opgeloste vraag komen nieuwe in de plaats. Alleen Góds wijsheid kon dat bedenken.

Alleen Zijn macht was ook in staat om uit te voeren wat Zijn wijsheid wilde. En dat deed Hij door slechts een woord te spreken!

Door onze zonde is die heerlijke, harmonieuze schepping onder de vloek gekomen. Er is vijandschap en bloedvergieten ontstaan. Er is chaos en achteruitgang. Wat aan z’n lot wordt overgelaten, verwildert.

Is de schepping voor God dan verloren? Nee! God kan en zal nooit verliezer zijn. Hij zond Christus om alles te herstellen. Dat werk heeft Hij ook volbracht. Hij is de grote Verzoener. Op het kruis heeft God door Christus de hele schepping met Zichzelf verzoend. Nog even, en dan zal het ook zichtbaar zijn!

 

Het dagboek bestellen?