Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 22 september

U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist.
Psalm 40 vers 7

God had nauwkeurige voorschriften gegeven voor de offers die in verschillende omstandigheden gebracht moesten worden. Ze wezen allemaal vooruit naar het Lam van God, naar de Heere Jezus Christus. Hij is het ware Offer!

De offers uit het Oude Testament konden geen enkele zonde werkelijk wegnemen. Het was dierenbloed dat vloeide. En wat mensen hadden misdreven, moest door het bloed van een mens worden uitgewist.

De Zoon van God zag dat. Hij bood Zichzelf aan als Degene Die het offer zou brengen waardoor de zonde werkelijk weggedaan kon worden.

Gods wijsheid vond een weg. Zijn Zoon werd als Mens geboren om te kunnen sterven. Aan het kruis stortte Hij Zijn bloed. Dát had werkelijke waarde voor God.

God had Zijn Zoon de oren doorboord. Evenals de oren van een slaaf als teken van blijvende onderworpenheid werden doorboord. De Heere Jezus was de gehoorzame Dienstknecht Die het hele werk van God heeft vervuld.

 

Het dagboek bestellen?