Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 21 september

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.
Romeinen 5 vers 1

Het is een bekend verhaal. Napoleon reed op zijn paard langs zijn troepen. Zijn rijdier schrok en sloeg op hol. Een soldaat sprong naar voren, greep de teugels en bracht het dier tot bedaren. ‘Hartelijk dank, kapitein’, zei de kleine keizer. Met dit enkele woord bevorderde hij de gewone soldaat tot kapitein. ‘Van welk regiment, Sire?’, was zijn vraag. ‘Van mijn garde’, zei Napoleon en reed weg.

Onmiddellijk voegde de nieuwe kapitein zich bij de andere stafofficieren. Toen hem werd gevraagd wat hij daar kwam doen, zei hij enkel: ‘De keizer heeft het gezegd!’

Dat was geloof. Geloven wij God?

Hij heeft gezegd dat Hij ons de zonden zal vergeven, als we die voor Hem belijden. Geloven we dan ook dat Hij dat zal doen?

Waarom zouden we eraan twijfelen? Heeft God ooit Zijn Woord gebroken? Is het al één keer gebeurd dat Hij niet deed wat Hij zei?

Onmogelijk! We mogen Hem bij Zijn woord nemen.

 

Het dagboek bestellen?