Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 23 juni

Ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht.
Openbaring 5 vers 6

Johannes de doper legde het getuigenis af dat de Heere Jezus het Lam van God is: Híj zou de zonde van de wereld wegnemen.

Op Golgotha heeft Godzelf Hem op het kruisaltaar gelegd. Hij gaf Zijn Zoon immers de opdracht Zich te laten binden en naar ’t kruis te gaan!

Het andere is eveneens waar: de Heere Jezus heeft Zichzelf geofferd aan God. Hij wist dat er geen andere mogelijkheid was om de zonde voor God te bedekken. Door de zonde was God onteerd. Om die eer te herstellen, onderging de Heiland het oordeel over de zonde. Hij had God zó lief dat Hij niets anders wilde dan Hem verheerlijken.

Nu is Hij in de hemel, als de verheerlijkte Mens. Hij wordt daar gezien als het Lam “als geslacht”. In Zijn lichaam is zichtbaar dat Hij aan het kruis hing en in de dood ging. De tekenen van de nagels die de soldaten door Zijn handen en voeten sloegen, en het teken van de speerstoot in Zijn zijde: ze herinneren er tot in eeuwigheid aan dat Hij voor ons in de dood is gegaan.

 

Het dagboek bestellen?