Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 22 juni

U, HEERE, bent mijn toevlucht.
Psalm 91 vers 9

Mensen uit het Brabantse Beek en Donk waren in Frankrijk geweest. Ze hadden daar een oude granaat gevonden. Onder een stoel in de auto namen ze het projectiel mee naar huis. Kennissen gaven de raad er toch maar een beetje voorzichtig mee te zijn. Ze legden het ding in de tuin en belden de politie. Het bleek dat de granaat op scherp stond. Hij was levensgevaarlijk. In een buitengebied werd hij gecontroleerd tot ontploffing gebracht. – Heel wat mensen zullen denken: ‘Waar zit hun verstand?’ Toch dragen velen van hen dingen met zich mee die vele malen gevaarlijker zijn. Namelijk, hun zonden.

Ten eerste, een granaat kan het leven op aarde in één klap beëindigen, terwijl onze zonden ons tot in alle eeuwigheid in de hel laten zijn. Ten tweede, een granaat kán ontploffen, maar onze zonden zúllen geoordeeld worden.

Is er dan geen ontkomen aan? Jazeker, door het geloof in de Heere Jezus. Als we tot Hem onze toevlucht nemen, mogen we geloven dat God het oordeel over onze zonden al op Zijn eigen Zoon heeft gelegd. Daarom is er voor ons die geloven, geen veroordeling meer. Daarvoor danken we God en de Zaligmaker!

 

Het dagboek bestellen?