Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 22 december

Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
Lukas 23 vers 34

De kruisiging van de Heere Jezus was de donkerste gebeurtenis ooit op aarde. De mensheid vergreep zich aan zijn eigen Schepper. Juist in die inktzwarte periode wordt de heerlijkheid van de Heiland het best zichtbaar. Het antwoord op de haat van de mensen was een grenzeloze liefde. Zij verwierpen Hem, maar Zijn hart stond voor hen open.

Het is aangrijpend Zijn eerste woorden vanaf het kruis te horen. Ze hielden geen verwensing of vervloeking in voor hen die Hem kwelden. Nee, Hij bad voor hen! Hij bad Zijn Vader om vergeving.

Is dat niet geweldig groot? Hij sprák niet alleen over liefde, Hij liet die zíen. Hij leverde het bewijs. Zijn liefde ging uit naar alle mensen. Niet alleen naar hen die Hem volgden. Nee, Zijn liefde is zó groot, zij wenst allen te bereiken. Zó bad Hij voor Zijn vijanden. Het ongeloof heeft het niet gezien. Wij mogen het opmerken. God de Vader heeft het in volle omvang bewonderd. Hij heeft het gewaardeerd. Hij vond al Zijn welbehagen in Zijn Zoon, in de Mens Jezus Christus. Wij mogen Hem daar nu voor prijzen!

 

Het dagboek bestellen?