Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 21 december

Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.
Psalm 50 vers 15

Vorig jaar maakte een vrouw uit Rotterdam het wel erg bont. In één nacht belde ze meer dan vijftig keer het alarmnummer 1-1-2. En dat, terwijl er geen enkele keer sprake was van nood. De politie kwam aan de deur en nam haar telefoon in beslag.

God is altijd bereid te helpen. Hij roept ons op om tot Hem te bidden. Hoe vaak we dat ook doen, Hij zal nooit ‘de hoorn op het toestel gooien’. Meer nog: Hij verheugt Zich erover als we als Zijn kinderen tot Hem komen.

Als een kleine peuter met z’n gebrabbel bij zijn ouders komt, is dat toch heerlijk? Daar kun je van genieten. En als die kleinen dan hun problemen hebben, stelt dat voor ons niets voor, maar we vinden het fijn om hen te kunnen helpen. ’t Is maar een zwak beeld, maar zó is God verblijd als wij met onze probleempjes en zorgjes tot Hem bidden. Voor ons zijn ze misschien groot, voor Hem is het niets. Door die nood aan Hem over te geven, eren we Hem. Want daardoor laten we zien dat we weten dat Hij de Almachtige is. En als Hij ons dan ook nog helpt, prijzen en eren we Hem daarvoor.

 

Het dagboek bestellen?