Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 20 januari

De liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de HEERE.
Hooglied 8 vers 6

De liefde van de Heiland is grenzeloos. In Gethsémané stond Hem de dood voor ogen, de hele verschrikking van het kruis. De vijand probeerde de Heere Jezus ervan te weerhouden het verzoeningswerk te volbrengen. Hij wist immers dat hij op Golgotha overwonnen zou worden.

Terwijl aan de éne kant de dood z’n dreigende schaduw vooruitwierp, werd de Heere Jezus anderzijds door de liefde in Zijn hart juist aangedreven naar Golgotha te gaan. Want nergens anders kon de eer van God worden hersteld – en dát wilde Hij, omdat Hij God liefhad. En op geen enkele andere weg konden mensen worden verlost en gered voor de eeuwigheid – en dát wenste Hij ook, omdat Zijn liefde naar hen uitging.

Wat was het sterkste? Zijn liefde! Die was sterker dan de dood en overwon het graf. Niets kon de Heiland verhinderen om die weg van smart te gaan. Zijn liefde was een brandend vuur in Zijn hart. Het smeulde niet, maar de vlammen laaiden hoog op, deze vlammen van de Heere God! Dat heeft God de Vader gezien en het heeft Hem bovenmate verheugd.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage