Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 21 januari

Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.
Genesis 2 vers 21 en 22

In de winter van 2016 op 2017 deed Jeff Erickson een bijzondere vondst. De man uit Alaska trof in een bevroren rivier twee elanden aan. Ze zaten met hun geweien aan elkaar vast. Daarom was het ze niet meer gelukt om uit het water te komen. Het gevecht om een vrouwtje had hun het leven gekost.

De Heere Jezus Christus is voor Zijn bruid naar het kruis gegaan. Hij moest voor haar sterven. Symbolisch toont het voorbeeld van Adam hetzelfde: zijn diepe ‘doodsslaap’ was nodig om zijn vrouw te krijgen.

Aan het kruis overwon Jezus Christus de satan. Hij vermorzelde die oude slang de kop. Maar Zelf moest Hij daarvoor in de dood gaan. Nu Hij is opgestaan, ontvangt Hij Zijn bruid. Dat is de gemeente van God. Daartoe behoren alle echte christenen. Wie oprecht in de Heere Jezus gelooft, mag weten: ‘Ik maak deel uit van Zijn bruid die Hij zó liefhad dat Hij voor haar is gestorven!’

 

Het dagboek bestellen?