Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 22 januari

Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader.
Lukas 3 vers 8

De mens leeft van nature zonder God. Hij heeft z’n Schepper de rug toegedraaid en loopt van Hem weg. Ware bekering is dat een mens zich omdraait. Hij maakt een ommekeer mee. Allereerst in zijn hart. Hij gaat volslagen anders denken. Eerst was hij tegen God en nu vóór God. Eerst was hij vóór zichzelf en trots op zichzelf, nu veroordeelt hij zichzelf.

De ommekeer wordt ook zichtbaar aan de buitenkant. Het blijft niet bij gedachten en gevoelens, maar die uit zich in daden. Als iemand zich met zijn hart tot God bekeert en Jezus Christus als zijn Redder aanneemt, kán dat eenvoudig niet verborgen blijven.

Wie zich beroemt op zijn christelijke afstamming, maar zelf niet toont dat hij de Heere Jezus wil navolgen, krijgt van Johannes de doper te horen: “Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering!” – Uiteraard wordt een mens na zijn bekering niet volmaakt in die zin dat hij niet meer zondigt. Maar hij heeft wel het verlangen in zijn hart Gods wil te doen en zijn Zaligmaker en Meester te verheugen.

 

Het dagboek bestellen?