Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 19 mei

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! en Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Johannes 19 vers 30

Het is volbracht! – Het is de heerlijkste uitroep die ooit op aarde heeft geklonken. En tot in eeuwigheid wordt de echo gehoord. Het zal in de hemel schallen. Het koor van de verlosten zal het uitjubelen tot eer van God en het Lam: Het is volbracht!

Er ging een hevige strijd aan vooraf en een onpeilbaar diep lijden. Het is volkomen ondoorgrondelijk voor ons wat onze geliefde Heiland op aarde allemaal heeft moeten meemaken, maar met name in Zijn laatste dagen en wel heel in het bijzonder in de drie uren van duisternis. Toen kwam het lijden van de kant van God. Dát was het lijden voor de zonde. Toen volbracht Hij het verzoeningswerk waardoor Gods eer werd hersteld.

Daarna boog Hij het hoofd en gaf Hij Zijn geest over. Hij legde Zelf Zijn leven af. In eigen kracht. Hij daalde vanuit een eigen beslissing af in de dood.

Uit die dood stond Hij op. Opnieuw in eigen kracht. Hij bewees daardoor dat Hij Gods Zoon is. We zien Hem nu, door het geloof, verheerlijkt in de hemel!

 

Het dagboek bestellen?