Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 18 mei

Keer terug, Heere, red mijn ziel, verlos mij, omwille van Uw goedertierenheid.
Psalm 6 vers 5

Alexander Fleming kweekte in 1928 voor een onderzoek stafylokokken. In één van de bakjes met die bacteriën kwam per ongeluk een schimmel terecht. Die doodde alle bacteriën. Het lukte hem de schimmel verder te kweken. Zo kwam hij toevallig penicilline op het spoor. In 2017 werd een blokje hout waarop hij de oorspronkelijke schimmel had gekweekt, tijdens een veiling verkocht. Het bracht 14.000 euro op.

Hoeveel levens sinds 1928 door antibiotica zijn gered, is niet te becijferen. Levens redden, dat mag wat kosten. De Heere Jezus redt zielen. Niet alleen voor dit leven, maar voor de eeuwigheid. Daarvoor heeft Hij een immens hoge prijs betaald: Hij stortte Zijn bloed. Hij stierf aan het kruis.

Ieder mens moet tot die uitroep komen: ‘Heere, red mijn ziel! Verlos mij!’ Wie weigert z’n grote schuld en verlorenheid in te zien en te erkennen, wordt níet gered. Dat ligt dan werkelijk aan hemzelf. God wil graag redden, maar je moet Hem er wel om vragen. Wie zich tot God bekeert, zijn zonden belijdt en om verlossing vraagt, wordt verhoord. God heeft zo’n verzoek nog nooit onbeantwoord gelaten.

 

Het dagboek bestellen?