Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 17 maart

Als men tegen hem zegt: Wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen: Dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij liefhebben.
Zacharia 13 vers 6

Is het niet vreselijk dat de wonden van het kruis de Heere Jezus zijn toegebracht in het huis van hen die Hem liefhadden? Het waren wel de Romeinse soldaten die de hamer hanteerden, maar de kruisiging van de Messias was door de joden afgedwongen. De Romeinse stadhouder Pilatus had verschillende pogingen gedaan om Hem vrij te laten, maar omdat hij boter op zijn hoofd had, konden de oversten van Israël hem dwingen de Heere Jezus tot de kruisdood te veroordelen.

De Messias was een jood, geboren uit Maria, een verre nakomelinge van de grote koning David. Hij was gekomen om Israël te verlossen. Het moet Hem vreselijk pijn hebben gedaan dat Zijn eigen volk Hem niet wilde, maar Hem overleverde in de handen van de heidenen, in de handen van díe vijanden die de joden zelf intens haatten.

Vlak buiten Jeruzalem, buiten de muren van de stad die de Heere God had uitgekozen om daar een tempel voor Hem te laten bouwen, dáár werden Hem de wonden in de handen geslagen!