Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 18 maart

Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. en Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.
Openbaring 1 vers 17 en 18

In de Duitse deelstaat Brandenburg ligt de plaats Wustrau. Een watersporter verloor daar z’n sleutelbos in een meer. Hij bond een magneet aan het snoer van een hengel. Zo probeerde hij zijn sleutels boven water te krijgen. Hij hengelde alleen een granaat op. Deskundigen van het Duitse leger ontfermden zich daarover. Z’n sleutels bleven onvindbaar.

Wie heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk? Hij Die gestorven was en opgewekt is. Het is de Heere Jezus Christus. Hij overwon de dood door Zelf in de dood te gaan.

Omdat Hij heeft gezegevierd over de dood, kan Hij nu het leven aanbieden. Daarmee is bedoeld: het leven van God, het eeuwige leven.

Hij heeft de macht om mensen die in hun zonden volharden, te veroordelen. Hij zal dat ook doen. Hij heeft ook de macht om allen te vergeven die hun zonden belijden. Hun geeft Hij dat nieuwe leven.

 

Het dagboek bestellen?