Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 19 maart

Ík ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht niet langer!
Psalm 40 vers 18

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij werd opgericht op basis van drie principes. Die vormen nog steeds de basis van het reddingswerk: te allen tijde kosteloos hulp bieden.

Hulp bieden – De grootste Helper aller tijden is de Heiland Jezus. Hij biedt hulp die nergens anders te krijgen is: hulp om van zonden verlost te worden. Daardoor ontvangen we nú vrede in ons hart en gaan we stráks onbezorgd het hiernamaals binnen.

Te allen tijde – Die hulp biedt Hij te allen tijde en zonder onderscheid aan alle mensen aan. Op elk uur van de dag en van de nacht staat Hij klaar. Nog nooit heeft een mens Hem tevergeefs om hulp gevraagd. Nooit laat Hij een bidder staan. Nooit is de nood Hem te groot.

Kosteloos – En Hij helpt kosteloos. Híj heeft de prijs op Golgotha al betaald. Wij kunnen aan onze verlossing helemaal niets bijdragen. Hij heeft alles al volbracht. Dat we Hem daarvoor uit het diepst van ons hart dankbaar zijn, is niets meer dan vanzelfsprekend.

 

Het dagboek bestellen?