Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 16 maart

De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
Mattheüs 13 vers 41 en 42

De Duitse politie zat achter een man aan. Die vluchtte in zijn Audi. De achtervolging ging ook door het centrum van de stad Braunschweig. Hij reed er zelfs 200 kilometer per uur, maar knalde uiteindelijk tegen een paal. Z’n auto brak in tweeën en hijzelf stierf ter plekke.

Wie probeert uit handen van de ‘hemelse politie’ te blijven, zal dat ook met de dood bekopen. Dat wil zeggen: met de tweede dood, de poel van vuur, de hel.

Straks zal de Zoon des mensen, Jezus Christus, openlijk op de troon plaatsnemen. Hij zal Zijn engelen over de hele aarde laten gaan. Alle mensen zullen voor Hem verschijnen. Zij die met hun zonden voor Hem komen te staan, worden in de vuuroven geworpen. Wat een vreselijk lot!

Wie zich nu aan Hem overgeeft en zijn schuldigheid erkent, ontvangt juist zondenvergeving en het eeuwige leven. Wat is dan de toekomst heerlijk!

 

Het dagboek bestellen?