Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 10 maart

Het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Lukas 2 vers 6 en 7

Jozef was met zijn vrouw, de hoogzwangere Maria, onderweg. In Bethlehem was echter geen plaats voor hen. Toen haar Zoon werd geboren, moest zij Hem in een kribbe neerleggen. Een voerbak voor de dieren was Zijn wieg.

Wat een symboliek! De Heere Jezus was immers gekomen om het ware Brood des levens voor de wereld te zijn.

De hele mensheid had razende honger. Honger naar veiligheid en geborgenheid. Naar vrede met God. Naar rust en vreugde in het hart. Naar waar en blijvend geluk. Om díe honger te stillen, daalde de Heere Jezus uit de hemel neer. Want niemand anders kon die behoeften van de mensen vervullen.

Hij ging naar het kruis. Alleen op grond van Zijn dood kunnen we nu vrede met God ontvangen. Alleen door Zijn kruis zijn we in veiligheid voor Gods oordeel. Door Christus hebben we rust en ware blijdschap.

 

Het dagboek bestellen?