Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 9 maart

Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark (…) De Heere sloot de deur achter hem toe.
Genesis 7 vers 13 en 16

Zuidwestelijk van Frankfurt ligt het plaatsje Mainhausen. Een inwoner daar wilde ’s morgens naar buiten gaan. Hij keek vreemd op: onbekenden hadden in de nachtelijke uren zijn voordeur dichtgemetseld. Het was hem een raadsel wie hem die kool gestoofd had, maar de deur was dicht.

Noach had de ark gebouwd. Hij en zijn familie gingen er op Gods aanwijzing in. Nog zeven dagen bleef de deur openstaan. Toen was het tijd: Godzelf deed de deur dicht.

De deur naar God toe staat nu nog steeds open. Nog elke dag laat God de blijde boodschap verkondigen dat ieder die zich tot Hem bekeert en in de Heere Jezus gelooft, vergeving van zijn zonden en het eeuwige leven ontvangt. Ieder kan komen. De deur staat niet op een kier, maar wagenwijd open. – Ook hier geldt echter: op een dag wordt die deur gesloten. Dan is het te laat om je tot God te bekeren. Dan kun je niet meer met Hem verzoend worden. Daarom roept God op: ‘Kom tot Mij en geloof in Christus, niet morgen, nú!’

 

Het dagboek bestellen?