Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 8 maart

Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één.
Job 14 vers 4

Ieder mens heeft vanaf het prilste begin van zijn bestaan de zondige natuur in zich. De erfzonde wordt die wel genoemd, omdat we die van onze ouders hebben ‘geërfd’. Het is een vreselijke erfenis!

Heel wat mensen proberen zich tegen God te verweren: ‘Ik kan er toch niets aan doen dat ik een zondige natuur heb? Dat is toch niet mijn schuld?’ Dat is waar. God verwijt de mens echter niet dat hij een zondige natuur heeft, maar Hij veroordeelt de mens op grond van zijn zondige daden, woorden en gedachten – en die daden hebben we wél bedreven, die woorden hebben we wel uitgesproken, die gedachten hebben we wel gehad!

Anderen pochen juist op hun goede werken. Ze willen er niets van horen dat ze schuldig staan voor God. Tegen dezulken zegt de Bijbel dat er niet één goed mens is. Als iemand dat niet toegeeft, is hij zó onredelijk dat verder praten eigenlijk geen zin heeft.

Door middel van de gave van Zijn Zoon heeft God de weg gebaand om van een onreine een reine te maken. Hij wordt daartoe opnieuw geboren: hij wordt uit God geboren. Hij is dan een rein mens!

 

Het dagboek bestellen?