Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 10 februari

Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en ’s nachts, maar ik vind geen stilte.
Psalm 22 vers 3

David meende wat hij zei, maar het klopte natuurlijk niet. Nog nooit heeft God een bidder laten staan. Nog nooit heeft Hij een roep om hulp van één van Zijn kinderen onbeantwoord gelaten. David voelde het wel zo, maar onze gevoelens zitten er wel vaker naast.

David was zich er niet van bewust, maar toen hij deze Psalm dichtte, bracht hij de gevoelens onder woorden die er honderden jaren later in het hart van Jezus Christus zouden zijn. En het vreselijke is: de gevoelens van onze Heiland klopten wél!

God antwoordde Hem inderdaad niet. De Heilige had Hem verlaten en reageerde niet op Zijn vragen en smeken. Dat is voor de Heere Jezus verreweg de verschrikkelijkste ervaring ooit geweest.

Waarom was dat? Om welke reden antwoordde God niet op het roepen van de Mens Christus? Het was om onze zonden! De Heere Jezus was naar het kruis gegaan om de straf over onze ongerechtigheid te dragen. Hij beleed daar onze zonden voor God alsof Hij ze had bedreven. Dáárom wendde de Heilige Zich van onze Heiland af!

 

Het dagboek bestellen?