Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 11 februari

Dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Johannes 6 vers 40

In 1920 kreeg een Amerikaanse vrouw een tweeling, twee meisjes. Het éne stierf vlak na de geboorte. De artsen zeiden de ouders nog even te wachten met het regelen van de begrafenis. Waarschijnlijk konden de beide meisjes dan samen begraven worden. De vader bracht zijn andere dochtertje, nog geen 1.000 gram zwaar, met de taxi naar dokter Martin Couney. Ze werd één van de eersten die in de couveuse kwamen. Ze werd maar liefst 96 jaar oud. Vandaag twee jaar geleden overleed zij.

Wat een lang leven heeft zij toch nog gehad! Lang? Het was maar een zucht. God schenkt het eeuwige leven. Het is Zijn wil om dat te geven aan ieder mens die in de Heere Jezus Christus gelooft.

Er is geen enkele andere mogelijkheid om dat eeuwige leven te krijgen. Niemand anders dan Christus kwam om onze zonden op Zich te nemen en onze straf te dragen. Niemand anders dan Hij stierf in onze plaats. Bij niemand anders is het eeuwige leven te verkrijgen! Hij is de Levensvorst en deelt het graag uit.

 

Het dagboek bestellen?