Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 12 februari

U bent moe geworden van uw vele plannen. Laten zij toch opstaan die de hemel waarnemen, die naar de sterren kijken, die bij nieuwe maan voorspellingen doen; laten zij u verlossen van de dingen die over u zullen komen! Zie, zij zijn als stoppels, vuur verbrandt hen, zij kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen.
Jesaja 47 vers 13 en 14

In heel wat kranten en tijdschriften is een horoscoop opgenomen. Talloze lezers raadplegen hem. Ongeveer de helft van de mensen gelooft aan de invloed van de stand van de sterren op het ogenblik van hun geboorte. Zowel je karakter als de loop van je leven zou erdoor worden bepaald. Als het waar was, zouden tweelingen hetzelfde karakter en dezelfde toekomst hebben. De gedachte alleen al is absurd! Hoe verging het Jakob en Ezau?

Nog belangrijker is wat God over deze dingen zegt. Hij veroordeelt volkomen iedere vorm van astrologie, waarzeggerij, kaartleggen of helderziendheid.

God alleen kent de toekomst. Wie Hem vertrouwt, hoeft niet bang te zijn. Omdat Hij Zijn gedachten bekend heeft gemaakt, weten ook wij iets van de toekomst: wie Hem gelooft en Jezus Christus aanneemt, is voor eeuwig behouden en gelukzalig!

 

Het dagboek bestellen?