Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 4 mei

De zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
Openbaring 20 vers 13

De scheepsramp van de Sewol kwam groot en breed in de kranten. Het gebeurde op 16 april 2014, bij het eiland Jindo voor de kust van Zuid-Korea. Het schip was overbeladen. Meer dan 3oo mensen kwamen bij de ramp om, 172 mensen overleefden die. Pas na drie jaar werd het wrak geborgen. Tot dan lag het op ongeveer 40 meter diepte. Zulke dingen blijven altijd moeilijk, want er waren nog heel wat lichamen van mensen aan boord.

Hoeveel mensen zullen door het water verzwolgen zijn? Door piraterij en in oorlogstijden? Tijdens werkzaamheden en door ongelukken? Door dijkdoorbraken en overstromingen?

De zee zal echter alle doden teruggeven. Als de dag van de opstanding komt, blijft niet één achter. Elk mens zal dan voor God verschijnen. Ieder zal voor z’n Schepper rekenschap moeten afleggen. Wat is het dan goed om te kunnen verwijzen naar de Zaligmaker Jezus Christus en te kunnen zeggen: ‘Grote God, ik héb gezondigd, maar Uw Zoon droeg voor mij de straf!’

 

Het dagboek bestellen?