Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 5 mei

U echter hebt de Heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de Vorst van het leven hebt u gedood.
Handelingen 3 vers 14 en 15

De Zaligmaker stond voor Pilatus. Naast Hem stond Barabbas, een oproerling en moordenaar. De Romeinse stadhouder stelde het volk voor de keus: ‘Wie kiezen jullie? Wie zal ik vrijlaten?’

Wat moet het de Heere Jezus door het hart hebben gesneden dat de opgezweepte mensen schreeuwden: ‘Wij willen Barabbas’! Hij was toch gekomen om te zegenen? Om te helpen? Om weldadigheid te bewijzen? Hij had de mensen toch het eeuwige leven aangeboden? – En Barabbas was een moordenaar.

De Heiland gáf het leven, Barabbas nám het! En toch wilden de mensen hun Weldoener niet.

Wat hadden wij gedaan? Zouden wij niet beledigd zijn weggelopen? Hadden wij niet gezegd: ‘Als jullie niet willen dat ik jullie help, dan niet’?

Onze Heiland reageerde in Goddelijke liefde en grootheid. Hij zweeg. Hij ging verder op de weg die God Hem had bevolen. Voor zulke slechte mensen ging Hij naar het kruis. Wat een Zaligmaker!

 

Het dagboek bestellen?