Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 3 mei

Aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken.
Hebreeën 10 vers 17

Een oud spreekwoord zegt het treffend: ‘Als de liefde dun is, zie je de fouten dik’. Inderdaad, als je iemand niet mag, heb je vaak alleen maar oog voor zijn fouten. Bij iemand die we liefhebben, zien we graag wat door de vingers. Of, nog meer: we zien de fouten helemaal niet!

Gods liefde gaat naar alle mensen uit. Ze zijn allemaal Zijn schepselen. Hij wenst ze daarom allemaal eeuwig gelukkig te zien. Zijn liefde maakt Hem echter niet blind voor onze zonden. Hij is immers ook heilig. Daarom kán Hij geen zonden door de vingers zien. Ze moeten worden geoordeeld.

Als wij het oordeel hadden moeten dragen, was daarvoor de eeuwigheid nodig. Dan zouden we nooit gelukkig kunnen worden en was Gods liefde niet tevredengesteld. Daarom liet God Zijn eigen Zoon het oordeel dragen. Jezus Christus droeg de straf in drie vreselijke uren aan het kruis. Op grond daarvan kan God nu ieder mens vergeven die z’n zonden voor Hem belijdt. Dan vergeeft Hij die volkomen en onherroepelijk. Hij ziet de zonden dan niet meer ‘dun’, maar helemaal niet meer!

 

Het dagboek bestellen?