Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 2 mei

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. en als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
Johannes 14 vers 2 en 3

China telde twee jaar geleden al ruim honderd steden met meer dan een miljoen inwoners. Sjanghai is de grootste stad van het land: er wonen 22 miljoen mensen. Dat is zo’n beetje heel Vlaanderen en Nederland bij elkaar. Of dat nu zo mooi is? De steden daar groeien explosief, maar zien er vaak uit als een enorme verzameling van kolossale flatgebouwen.

Ieder z’n smaak. Je kunt nooit iedereen tevreden houden. Het Vaderhuis is de eeuwige woning van God. Daar zijn vele woningen. De Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen dat Hij zou terugkomen om hen op te halen en daar te brengen. Hij zegt het ook tegen ons allen die in Hem geloven.

Ja, het Vaderhuis zal vol worden – en ieder zal daar volmaakt tevreden en gelukkig zijn. Ieder heeft daar de ruimte om zichzelf te zijn; en we zullen samen tot eer van God en de Heere Jezus het nieuwe lied zingen en lofprijzen en aanbidden!

 

Het dagboek bestellen?