Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 28 september

Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?
Lukas 18 vers 7

Een man kwam binnen en stond voor de balie. Hij wenste de minister te spreken. ‘U kunt hem nu niet spreken. Zijn agenda zit vol’. Maar hij bleef aandringen. Hij ging zitten en wachtte. Na verloop van tijd kwam iemand naar hem toe: ‘De minister is niet te spreken, maar ik kan de boodschap wel aan hem overbrengen’. Dat weigerde hij: ‘Nee, ik moet hem zelf spreken. Zo nodig blijf ik hier de hele dag wachten’. Het verwondert ons niet: op een gegeven moment werd er een korte gelegenheid geregeld om met de minister zelf te spreken, en kreeg hij zijn zin.

Zou God anders handelen? Ja, Hij handelt anders! Als we tot Hem gaan, plaatst Hij geen hindernissen op de weg. De toegang tot Hem is vrij. We mogen 24 uur per dag tot Hem bidden. Hij luistert altijd!

Het is waar, Hij laat ons soms een lange tijd op antwoord wachten. Natuurlijk, Hij is toch niet verplicht direct te doen wat wij wensen?! Hij handelt in Zijn wijsheid, maar altijd zó dat het goed voor ons is. Daarop mogen we vertrouwen.

 

Het dagboek bestellen?