Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 27 september

Na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.
Johannes 20 vers 26

De week daarvoor, op de opstandingsdag van de Heere Jezus, was Thomas niet bij de andere discipelen. Waarom? We weten het niet. Hij leed een groot verlies, want daardoor was hij er niet bij toen de Heiland in hun midden verscheen. Zal hij er later spijt van hebben gehad? Wat is het goed dat hij er een week later wél bij was! Hij mocht nu ook beleven dat Hij in hun midden verscheen en opnieuw die kostbare woorden uitsprak: “Vrede zij u!”

Wat betekent dat voor ons? Heb ik de Heiland zó lief dat ik er werkelijk naar verlang daar te zijn waar Hij verschijnt?

Het is een zaak van het geloof om de tegenwoordigheid van de Heere Jezus te zien en te ervaren. We zullen Hem pas met onze ogen zien als we in de hemel zijn. Nu zien we Hem met het oog van het geloof. Dat vult ons met diepe vreugde. Wie geen geloof heeft, begrijpt daarvan helemaal niets. Voor wie gelooft, is er niets heerlijkers.

 

Het dagboek bestellen?