Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 26 september

De HEERE heeft uit de hemel op de aarde neergekeken, om het gekerm van de gevangenen te horen, om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven.
Psalm 102 vers 20 en 21

De Naham 3 was een vissersschip uit Taiwan met een 26-koppige bemanning. In 2012 vielen ze in handen van Somalische piraten. Vier jaar lang duurde hun gevangenschap. Om te overleven, aten ze gekookte ratten. Ja, je moet wat. Drie jaar geleden lieten de piraten hen gaan.

Van nature zit elk mens gevangen. Hij zit in het net van z’n zonden. Zelf kan hij zich daar niet uit bevrijden. Hebt u wel eens geprobeerd om een week niet te zondigen? En? Is het gelukt?

Wie eerlijk is, zal toegeven dat ’t voor ons onmogelijk is onszelf van de zonde te bevrijden. Daar komt nog bij: ook al zouden we zondenloos kunnen worden, wie draagt de straf voor alle zonden die we al hebben gedaan? Nee, de enige oplossing is het kruis van Golgotha. Daar stierf de Heere Jezus. Hij droeg Gods oordeel over al onze zonden. Bovendien verbrak Hij de macht van de zonde. Hij kan ons werkelijk en eeuwig bevrijden uit die gruwelijke macht. Ook al struikelen we nog steeds, in Gods oog zijn we gerechtvaardigd.

 

Het dagboek bestellen?