Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Woensdag 25 september

Ik ben ellendig en arm; o God, kom spoedig tot mij. U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder. HEERE, wacht niet langer!
Psalm 70 vers 6

In Spanje ligt het stadje Yepes. Daar staat de basisschool Rafael Garcia Valino. Die stuurde aan het begin van elk schooljaar een brief naar de ouders van de leerlingen. Daar zat een lijstje bij met spullen die ze moesten aanschaffen: pennen en potloden, schriften en zulke dingen. Maar nu ook zes rollen wc-papier.

Dat schoot sommigen in het verkeerde keelgat. De school beweerde dat er geen geld voor was. In die nood schoot het gemeentebestuur te hulp. De kosten van het toiletpapier werden vergoed.

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.

Een mens die in nood is vanwege zijn zonden, kan z’n toevlucht nemen tot God, de grote Bevrijder. Het is daarom nodig dat we onze ellendigheid en armoede beseffen. Waarom zouden we anders hulp en verlossing zoeken?

Als we ons bewust geworden zijn van onze zonde en verlorenheid, mogen we tot God roepen om genade. Omdat Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, onze zonden op Zich nam, kan Hij ons dan bevrijden.

 

Het dagboek bestellen?