Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 2 november

Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Johannes 1 vers 29

Het eiland Helgoland ligt in de Duitse Bocht. In de Tweede Wereldoorlog was het een belangrijk vestingwerk. Het werd door bombardementen totaal verwoest. In de jaren na de oorlog gebruikten de Britten het als oefenterrein. Uiteindelijk werden er 4.000 springladingen van torpedo’s, 9.000 dieptebommen en ruim 90.000 granaten in één keer tot ontploffing gebracht. Op 18 april 1947 ging er zo 6700 ton aan explosieven de lucht in. Ja, in vernietigen zijn mensen goed. Wij hebben de zonde in de wereld gebracht: zowel het verderf als het geweld. De Heere Jezus kwam om de zonde uit de wereld weg te doen.

Wij mensen hebben de hele schepping meegetrokken in de ellende, door ongehoorzaam te zijn aan onze Schepper. De Heere Jezus heeft in volmaakte gehoorzaamheid aan het kruis het oordeel over de zonde gedragen. Zo heeft Hij de schepping van de zonde gereinigd en tot God teruggebracht.

Op het kruis legde Hij het fundament daarvoor. Als Hij wederkomt, spoedig dus, zal het ook daadwerkelijk zichtbaar worden. Hij zal volle bevrijding brengen: voor de schepping én voor allen die in Hem geloven.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage