Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 1 november

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
Mattheüs 16 vers 24

Zichzelf verloochenen, dat betekent niet dat we onszelf op één bepaald punt verloochenen. Dat we bijvoorbeeld een liefhebberij of hobby opgeven. Dat kun je doen zonder jezelf te verloochenen. Het kan zelfs zo zijn dat je dat juist doet om eer van mensen te ontvangen. Dat is het tegendeel van zelfverloochening. Nee, onszelf verloochenen, dat betekent dat we ons eigen ik met al z’n wensen en verlangens veroordelen. Alleen zo kunnen we het kruis opnemen en de Heere Jezus volgen.

Met dit kruis worden niet de zorgen en moeilijkheden bedoeld. Die mogen we juist bij God afladen. Het kruis is het symbool van smaad en verachting. Christus volgen, is verbonden met hoon en spot. Dat is het deel voor ieder persoonlijk. Daarom moet ieder zíjn kruis opnemen, dagelijks.

Wie uit liefde tot de Heiland zichzelf verloochent en bereid is Zijn verachting met Hem te delen, zal op Goddelijke wijze worden beloond. Straks, in de eeuwigheid, maar ook nu op aarde al!

 

Het dagboek bestellen?