Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 3 november

Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, zal Ik naar de mirreberg gaan, naar de wierookheuvel.
Hooglied 4 vers 6

Golgotha was een berg van mirre en een heuvel van wierook.

Mirre spreekt van bitterheid. Mirre is het sap dat langzaam druipt uit wonden die in bepaalde bomen werden aangebracht. De boom lijdt. De pijn is bitter.

Wierook brengt een welriekende geur voort als het wordt verbrand.

Het zijn de beide zijden van het kruis van Christus. De Heiland heeft daar zwaar geleden. De bitterheid van de dood is over Hem gekomen. Gods nietsontziende oordeel over de zonde trof Hem daar. De pijn in Zijn hart is voor ons niet te peilen. Aan het kruis werd Hij in de waarste zin van het woord de Man van smarten.

Van het kruis steeg echter een liefelijke geur omhoog tot God. De Vader vond een volkomen welbehagen in Zijn Zoon, omdat Hij in alles gehoorzaam was. Zijn toewijding was volmaakt. Hij vroeg enkel naar Gods wil en Zijn verheerlijking. Dát was voor God de Vader kostbaar. Ook wij mogen daarvan iets zien en Hem ervoor bewonderen en aanbidden!

 

Het dagboek bestellen?