Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 2 maart

Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast.
Psalm 40 vers 3

Een jongeman uit Helmond reed vorig jaar met vrienden bij het Friese dorpje Sint Jacobiparochie. In hun baldadigheid reden ze in de Ford Fiesta het wad op. Het was eb. Ze kwamen een behoorlijk eind, maar ze konden niet meer terug. De wielen zakten weg in het slijk. Toen de vloed opkwam, moesten ze lopen. De auto werd later geborgen. Hij kon rechtstreeks naar de sloper.

Als iemand zelf wegzakt in het drijfzand en er komt geen hulp, is het einde gruwelijk. Dat staat iedere zondaar te wachten. Dus ieder mens. Want ieder mens is een zondaar. We kunnen onszelf niet uit die ellende bevrijden. Elke beweging om onszelf te verlossen, laat ons alleen maar dieper wegzinken.

Er staat echter een Helper klaar. Het is de Heere Jezus Christus. Hij kan ons verlossen uit de macht van de zonde. Hij is sterker dan die vreselijke zuigkracht. Aan het kruis van Golgotha is Hij voor de zonde gestorven. Hij is de Zaligmaker. Als we in Hem geloven, wordt Hij ook ónze Zaligmaker. Hij doet al onze zonden weg en bevrijdt ons voor eeuwig. Wat een uitredding!

 

Het dagboek bestellen?