Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 1 maart

Wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan.
Spreuken 8 vers 35 en 36

In 100 n.Chr. werd door de Romeinse keizer Trajanus de stad Thamugadi gesticht, het huidige Timgad in Algerije. Vanaf 1880 hebben Franse archeologen de oude stad opgegraven. In de tegels van de marktplaats was een leus gegraveerd:

Jagen, baden, spelen, lachen, dat is leven.

Deze dingen zijn inderdaad geen verkeerde dingen, als tenminste maat gehouden wordt. Maar wie dit het leven noemt, is niet veeleisend.

Heel wat mensen denken nog net zo als deze Romeinen. Weinig werken, maar wel veel geld hebben, lekker eten en drinken, vaak op vakantie: dat noemen ze ‘van het leven genieten’. Arme mensen!

De Heere Jezus zegt: “Wie Mij vindt, vindt het leven!” Het ware leven is inderdaad de Heere Jezus te kennen. In verbinding met God te staan. Te beantwoorden aan het doel van onze Schepper. De vrede met Hem te genieten. Zijn kind te zijn. Zeker te zijn van een eeuwige toekomst in Zijn hemel. De Heiland te volgen en ons in Hem te verheugen! – Dát is leven.

 

Het dagboek bestellen? 

Geplaatst op Categorieën Homepage