Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 17 augustus

Zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.
Mattheüs 25 vers 10

Een winkelier die een oprechte christen was, moest eraan denken dat hij één van zijn beste klanten nog nooit het evangelie had verteld. Hij kende hem al jaren, maar nog nooit had hij met hem over de eeuwige dingen gesproken. Hij nam zich voor dat de eerstvolgende keer dat hij in de winkel kwam, te doen. Die keer kwam echter niet. Zijn klant was plotseling aan een hartaanval overleden. Het was te laat!

Tien meisjes wachtten op de bruidegom. Vijf stonden gereed om hem te ontvangen; zij gingen mee naar binnen om het feest te vieren. De andere vijf waren te laat. Toen zij kwamen, was de deur dicht.

Als een mens in zijn zonden sterft, is hij te laat. Voor eeuwig te laat! Als een ongelovige in onze omgeving sterft, is het ook te laat om hem nog te waarschuwen. We weten hoe snel iemand aan zijn einde kan komen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom kan het geen uitstel lijden. Vandáág zou ieder mens zich moeten bekeren. Vandáág mogen we het evangelie uitdragen en de mensen vertellen dat de Heere Jezus de Zaligmaker is.

 

Het dagboek bestellen?