Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 16 augustus

Wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is.
Mattheüs 6 vers 6

Door de mobieltjes wordt steeds minder van telefooncellen gebruikgemaakt. Lastig zijn vaak de geluiden op de achtergrond. Geroezemoes kan zo storend zijn dat je de ander niet of nauwelijks verstaat.

Soms bidden mensen tot God en beklagen zich er dan over dat ze geen antwoord krijgen. Is het probleem misschien dat ze zó worden afgeleid door de drukte van hun omgeving dat God wel antwoordt, maar dat ze dat helemaal niet horen?

Om tot God te kunnen bidden, is rust nodig. Daarom zoeken we een ‘binnenkamer’ op, een plek waar we niet worden gestoord. Als we dan tot Hem spreken, zal Hij ook tot ons spreken: door de Heilige Schrift.

Steeds vaker klinkt de klacht dat het leven drukker en jachtiger wordt. Juist als we dat zo ervaren, is het belangrijk onszelf op bepaalde momenten terug te trekken en ons eigen leven in alle rust voor God te overwegen. Als Gods kinderen hebben we dat voortdurend nodig. We zullen ook ondervinden hoe gezegend zulke momenten zijn.

 

Het dagboek bestellen?