Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 12 januari

(…) de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.
Openbaring 21 vers 8

Het was in de vorige winter. Strooiwagens reden op de A7 om de gladheid te bestrijden. Een 29-jarige man uit Gorredijk racete ze voorbij met een snelheid van 198 kilometer per uur. Ter hoogte van Beetsterzwaag drukte de Fries het gaspedaal nog wat dieper in. De politie klokte hem op 213 kilometer per uur, terwijl hij 130 mocht. – Hij zette zijn leven op het spel. Met gladheid zó hard rijden: waar zat z’n verstand?

Heel wat mensen riskeren de eeuwige dood. Als zondige mensen hebben we immers Gods oordeel verdiend. Dat wordt in de dagtekst de tweede dood genoemd. Het is de hel, de poel van vuur en zwavel.

God biedt alle mensen de mogelijkheid om daaraan te ontkomen: door het geloof in de Heere Jezus Christus. Hij droeg aan het kruis de straf voor allen die Hem als Zaligmaker zouden aannemen. Wie in Hem gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Die wordt met God verzoend en Zijn kind. Die ontvangt de vergeving van al zijn zonden en wordt gerechtvaardigd.

Dat geloof is de verstandigste en belangrijkste stap die een mens in zijn leven kan en moet zetten.

 

Het dagboek bestellen?