Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 11 januari

De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens.
Johannes 7 vers 46

De overpriesters en farizeeën hadden hun knechten op pad gestuurd om de Heere Jezus gevangen te nemen. Ze keerden onverrichter zake terug. Ze waren overweldigd door de woorden die de Heiland sprak op die laatste dag van het loofhuttenfeest in Jeruzalem. Toen hun opdrachtgevers een verklaring vroegen, gaven ze het bovenstaande antwoord. De kracht van de woorden van de Heere Jezus had in hun harten uitwerking gehad.

Laten we meer luisteren naar Zijn woorden! Als de zon schijnt, hebben we geen lamp nodig. Als we de waarheid van Zijn Woord in ons opnemen, wordt elke vraag beantwoord. Alle grote denkers en filosofen die de mensheid heeft voortgebracht, hebben geprobeerd antwoorden te vinden op de grote vragen van het leven, op het waarom en waartoe van het menselijke bestaan. Hun  antwoorden bevredigen echter niet. Alleen Jezus Christus, Gods Zoon, werpt een duidelijk licht op deze uiterst belangrijke vragen.

Hij schiep ons voor Zijn God en Vader, want Hij wenste zonen te hebben. Hij kocht ons voor Zichzelf, opdat we eeuwig bij Hem zouden wonen!

 

Het dagboek bestellen?