Het Rechte Spoor – 2019 | Woensdag 23 oktober

(…) opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Efeze 2 vers 7

Balwinder Sahani is eigenaar van een internationale vastgoedonderneming. De zaken lijken goed te lopen. Twee jaar geleden kocht hij op een veiling in Dubai een nummerplaat waarop alleen het cijfer 5 staat. Hij legde er 8 miljoen euro voor neer. De plaat kwam aan één van zijn Rolls Royces te hangen. In 2015 had hij al 6 miljoen euro betaald voor de nummerplaat met enkel het cijfer 9.

Als gewoon mens denk je dan: Hij weet van gekkigheid niet waar hij met z’n geld naartoe moet. Wat een rijkdom! Of, is het eigenlijk armoede?

Wie tevreden is met wat God geeft, díe is rijk! En God geeft zo onnoemelijk veel. Als we de vergeving van onze zonden en rust voor ons geweten ontvangen, is dat niet ontzettend veel waard? Als het eeuwige leven ons deel wordt en we kinderen van God worden, dat is toch een rijkdom die niet te becijferen is? Als ons een eeuwige toekomst in de hemelse heerlijkheid wordt beloofd, wat wil je nog meer? Inderdaad, de rijkdom
van Gods genade overtreft alles!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage