Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 22 oktober

Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.
Psalm 32 vers 5

De polygraaf is in opmars, beter bekend als leugenverklikker. Wie aan een verhoor wordt onderworpen, wordt erop aangesloten. Het apparaat meet de hartslag, de bloeddruk, de zweetproductie en de ademhaling. De dreiging om een leugenverklikker in te zetten, is vaak al voldoende om overtreders tot een bekentenis te brengen. Het instrument heeft een betrouwbaarheidsscore van negentig procent.

Honderd procent betrouwbaar is de beoordeling van de hemelse Rechter! Hem kan niemand bedriegen, ook niet de meest doorgewinterde leugenaar.

Ieder mens komt eens voor Hem te staan om rekenschap af te leggen. Dat besef zou allen ertoe moeten brengen om nu al ‘open kaart te spelen’. Om nu al hun ongehoorzaamheid en eigenwil toe te geven. Om nu al voor God hun zonden te belijden. – Heeft dat zin? Levert dat wat op? Ja! Dat levert vergeving van zonden op, verzoening en rechtvaardiging. Het maakt ons tot kinderen van God en bezorgt ons een toekomst van eeuwig geluk!

 

Het dagboek bestellen?