Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 21 oktober

Omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!
Galaten 4 vers 6

Drie jaar geleden bouwden studenten van de Technische Universiteit Eindhoven een brug van 14 meter lengte. Hij bestond volledig uit hennep- en glasvezels. De brug werd belast tot 500 kilogram per vierkante meter – en doorstond de test glansrijk.

Bruggen zijn van groot belang. In ons landje met z’n vele grachten en vaarten, kanalen en rivieren, weten we dat maar al te goed. Als een brug buiten gebruik is, moet je soms kilometers omrijden.

De belangrijkste brug is die tussen de mens en God. Tussen de heilige Schepper en het zondige schepsel ligt immers een enorm diepe en brede kloof. Het was voor ons onmogelijk om die kloof te overbruggen. Juist omdat we van nature verdorven zijn. In Zijn grote liefde en genade zond God Zijn eigen Zoon naar de aarde. De Heere Jezus heeft als Mens op aarde geleefd en stierf ten slotte aan het kruis. Door Zijn dood heeft Hij het verzoeningswerk volbracht. Gods eer is nu hersteld en onze zonden zijn voor eeuwig weggedaan, de zonden van allen die in de Heere Jezus Christus geloven. Hij heeft ons tot kinderen van God gemaakt.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage