Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 20 oktober

Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw Naam!
Johannes 12 vers 27 en 28

Vanaf het eerste moment wist de Heere Jezus dat Hij naar het kruis moest gaan. Dat was de opdracht die Hij van Zijn God en Vader had ontvangen. Daartoe was Hij gekomen.

We kunnen begrijpen dat Hem dat op sommige momenten heeft aangegrepen. Zoiets verschrikkelijks in het vooruitzicht te hebben! Het ontroerde Zijn ziel. Niet dat Hij terugdeinsde. Nee, Hij aarzelde niet. Maar het bracht Zijn hart en gevoelens in beweging. Hij was volkomen Mens. – Hij riep het uit: ‘Wat moet Ik? Wat zal Ik zeggen? Moet Ik Mijn Vader vragen of Hij Mij dat vreselijke wil besparen? Moet Ik Hem verzoeken Mij niet naar het kruis te zenden?’

Dat was zo begrijpelijk geweest. Maar de Heiland reageerde anders. Hij was Zich ervan bewust dat de Vader Hem niet zonder reden naar Golgotha liet gaan. Het was Zijn grote verlangen om gehoorzaam te zijn en Zijn Vader te eren. Daarom bracht Hij die diepste wens onder woorden: “Vader, verheerlijk Uw Naam!” Dáárom ging het de Heere Jezus.

 

Het dagboek bestellen?